We Wrocławiu otwarto pierwszy na Dolnym Śląsku biobank

Dodał , 19 October, o 04 : 13 AM Drukuj

We Wrocławiu otwarto pierwszy na Dolnym Śląsku biobank

Wczoraj (18 października) oficjalnie otwarto pierwszy na Dolnym Śląsku biobank. Placówka mieści się w budynku Wydziału Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Borowskiej 211A. Biobank jest wspólnym projektem Wrocławskiego Centrum Badań EIT Plus oraz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich. Koszt tego projektu, który współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wyniósł 3 miliony złotych.

We wrocławskim biobanku, którym kieruje dr Łukasz Kozera, naukowcy będą gromadzili próbki, które w przyszłości posłużą do tworzenia trudnych metod terapii w leczeniu chorób. Próbki krwi i moczu może oddać każdy, kto zgłosi się do Biobanku. Udział w projekcie jest całkowicie anonimowy.

Dr Łukasz Kozera jest absolwentem wydziału biotechnologii i analityki medycznej. W latach 2005-2008 odbył studia doktoranckie w Instytucie Badań Sercowo-Naczyniowych, na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Leeds w Wielkiej Brytanii. Po ich ukończeniu pracował w Klinice Reumatologii Instytutu Medycyny Molekularnej (również w Leeds), gdzie kierował biobankiem oraz programem wykrywania nowoczesnych biomarkerów schorzeń reumatoidalnych. Dr Kozera jest pomysłodawcą projektu Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, nad którym pracuje od września 2011. Od czerwca 2011 roku pracuje również jako członek zespołu ekspertów do spraw molekularnych badań genetycznych i biobankowania przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W zespole wrocławskiego biobanku jest także dr med. Wiktor Kuliczkowski, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii. Studia doktoranckie ukończył w 2004 roku w Klinice Kardiologii Wrocławskiej AM. Jego zainteresowania koncentrują się wokół markerów chorób sercowo-naczyniowych, a w szczególności dysfunkcji płytek krwi. Dr Kuliczkowski od początku współuczestniczył w pracach na rzecz rozwoju Biobanku Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Mgr Karolina Sutyła jest specjalista ds. biobankowania, diagnosta laboratoryjny. Ukończyła studia chemiczne na Uniwersytecie Wrocławskim w 2009 roku, a dwa lata później studia podyplomowe z zakresu analityki medycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez dwa lata związana była z Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, gdzie pracowała w laboratorium analitycznym jako młodszy asystent – pełnomocnik ds. jakości. Poza codziennym wykonywaniem badań laboratoryjnych z zakresu chemii klinicznej, hematologii, koagulologii, analityki, immunologii, odpowiedzialna była m.in. za wdrażanie systemu zarządzania jakością.

W zespole biobanku jest również Małgorzata Jabłońska, specjalista ds. biobankowania, technik analityki medycznej, która w 1995roku ukończyła Zawodowe Studium Medyczne we Wrocławiu. W tym samym roku rozpoczęła pracę w najnowocześniejszej i największej placówce medycznej na Dolnym Śląsku – w Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED. Przez 17 lat zdobywała praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu biochemii, hematologii, endokrynologii, alergologii oraz serologii. Swoje doświadczenie z zakresu oznaczania grupy krwi, Rh i przeciwciał uzupełniła również szkoląc się w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Od 2008 roku uczestniczyła w przygotowaniu i wdrożeniu systemu zarządzanie jakości ISO 9001.

Czym jest Biobank?

Wrocławski Biobank jest pierwszym tego typu laboratorium na Dolnym Śląsku, zorganizowanym ściśle wg wytycznych Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Jego zadaniem będzie gromadzenie próbek krwi, które zostaną wykorzystane do badań naukowych poświęconych wykrywaniu nowoczesnych markerów i terapii schorzeń sercowo-naczyniowych oraz autoimmunologicznych.

Szereg tych chorób pojawia się w naszych rodzinach, jesteśmy często bezradni – szczególnie wtedy, gdy diagnozowane są zbyt późno. Ale naukowcy i lekarze nie są bezbronni. Dzięki biobankowaniu, wskazane wyżej choroby można poddać dokładnym analizom i zdefiniować ich najbardziej typowe cechy np. u pacjentów z danej grupy wiekowej. To umożliwi stworzenie nowych terapii pozwalających na skuteczne leczenie chorób.

Kto może zostać dawcą?

Dawcą materiału biologicznego na potrzeby badawcze może być każdy mieszkaniec Dolnego Śląska w wieku 25-75 lat oraz pacjenci cierpiący na schorzenia sercowo-naczyniowe i autoimmunologiczne. Osoby, które nie są hospitalizowane mogą się zgłaszać do siedziby Biobanku przy ulicy Borowskiej 211A. Natomiast pacjenci cierpiący na schorzenia sercowo-naczyniowe oraz choroby autoimmunologiczne będą mogli oddać próbkę krwi w trakcie hospitalizacji na terenie Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Na czym polega badanie w Biobanku?

Lekarze i diagności współpracujący z Biobankiem będą pobierać od pacjentów próbkę krwi i moczu, z których następnie zostanie wyizolowane DNA, RNA, surowicę i osocze, czy też pojedyncze komórki. Wszystko po to, aby zgromadzić jak największą pulę danych biologicznych, która w przyszłości będzie wykorzystana przez naukowców prowadzących badania nad nowymi biomarkerami np. chorób cywilizacyjnych.

Im większa ilość zgromadzonych próbek biologicznych, tym lepsza jakość prowadzonych badań naukowych. Poprzez udział w projekcie Biobank, każdy pacjent może się przyczynić do rozwoju tych gałęzi medycyny, zajmujących się wykrywaniem skuteczniejszych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Biobank zapewnia pełną anonimowość

Każdy pacjent Biobanku może liczyć na pełną anonimowość. Pobrane próbki biologiczne zostaną zabezpieczone i będą przechowywane w Biobanku, a poufność danych zapewni nowoczesny system komputerowy. W każdej chwili dawca materiału biologicznego będzie też mógł wycofać swoją zgodę na jego przetwarzanie. Wówczas pobrane próbki zostaną zniszczone, a dane demograficzne usunięte z bazy danych.

Zapraszamy też na stronę internetową Biobanku: www.biobank.eitplus.pl.

Oprac. MUR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Śledzik
 • Google Bookmarks
 • Dodaj do ulubionych
 • Wykop
 • email
 • Blogger.com
 • Blip
 • Gadu-Gadu Live
 • LinkedIn
 • Mój biznes
 • PDF

Teksty Promowane Aktualności Artykuły , , , , ,

Zobacz także

Dodaj swój komentarz