EFL : co siódmy przedsiębiorca korzysta z faktoringu

Dodał , 27 November, o 11 : 11 AM Drukuj

EFL : co siódmy przedsiębiorca korzysta z faktoringu

Już ponad 14 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP korzysta z usług usług faktoringowych. Jest to najwyższy odczyt „Barometru EFL”[1] od momentu prowadzenia badania. Na rosnącą rolę faktoringu wskazują również najnowsze dane sprzedażowe. W ciągu trzech kwartałów 2017 r. firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) sfinansowały wierzytelności o łącznej wartości 132,1 mld zł. To aż o 17,3 proc. więcej niż przed rokiem.

Prowadzone od 2015 roku przez EFL cykliczne badania „Barometru EFL” wskazują na rosnącą rolę faktoringu jako źródła zewnętrznego finansowania, po które sięgają małe i średnie przedsiębiorstwa. Faktoring, obok kredytu bankowego, powoli staje się jedną z podstawowych form pozyskania środków finansowych w przedsiębiorstwach. Dla porównania przytoczę wyniki « Barometru EFL » liczone rok do roku. I tak w IV kw. 2015 z usług faktoringowych korzystało 4,3 proc. przedsiębiorców, w IV kw. 2016 – 6,4 proc. Dziś co siódmy przedsiębiorca deklaruje korzystanie z oferowanch przez branżę faktoringową usług – komentuje Stanisław Atanasow prezes zarządu Eurofactor Polska SA.

Im większa firma, tym częściej korzysta z faktoringu

Z badania wynika, że po faktoring najczęściej sięgają firmy średnie. W firmach zatrudniachacych od 50 do 249 pracowników kredytem posiłkuje się 81,7 proc. przedsiębiorców, leasingiem niemal 73,3 proc., a po faktoring sięga aż 22,5 proc. firm. Małe firmy (10-49 pracowników) nadal finansują się głównie środkami własnymi. Korzystanie z tego instrumentu dekalruje blisko 79% badanych. Z kredytu i leasingu korzysta odpowiednio 68,2 pro. i 61,1 proc. przedsiębiorców, a po faktoring sięga blisko 15 proc. z nich. W przypadku mikro firm (1-9 pracowników)  z fakroringu korzysta 9% przedsiębiorców (w IV kw 2016 – 2,5 proc.), z kredytu 38 proc., a po leasing sięga 29 proc. z nich. Ponad 90 proc. inwstycji mikro firm finansowanych jest ze środków własnych.

Hotele i restauracje działają w faktoringu

Z faktoringu najczęściej korzystają firmy z branyży hotelarsko-gastronomicznej – blisko 24 proc. i przemysłowej – ok. 20 proc. Duże zainteresowanie obserwujemy w branży transpotrowej i usługach –po 14 proc. oraz  handlowej – 10 proc. Najrzadziej po faktoring sięgają firmy z branży budowlanej. Tylko nieco ponda 6 proc. przedstawiecieli tej branży deklaruje wykorzystanie faktoringu do poprawy płynności firmy. To pokazuję, że rynek usług faktoringowych ma duży potencjał i kolejne lata powinny być dlaszym okresem dynamicznego rozwoju faktoringu w Polsce.

[1] Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 6-13 listopada 2017 r.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Śledzik
 • Google Bookmarks
 • Dodaj do ulubionych
 • Wykop
 • email
 • Blogger.com
 • Blip
 • Gadu-Gadu Live
 • LinkedIn
 • Mój biznes
 • PDF

Polecamy Aktualności Artykuły , ,

Zobacz także

Dodaj swój komentarz