Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kredytach inwestycyjnych

Jeśli firma chce się utrzymać na rynku i dbać o swój ciągły rozwój, musi powiększać swój kapitał. Niezbędne jest do tego dokonywanie kolejnych inwestycji, na przykład w nowe urządzenia lub technologie, które pozwolą dorównać konkurencji, czy wręcz ją wyprzedzić. Jeśli brakuje na to pieniędzy, firmy muszą się posiłkować produktami pożyczkowymi – w tym wypadku są to kredyty inwestycyjne.

Czym są kredyty inwestycyjne?

Kredyty na inwestycję dla firm to rodzaj pożyczki, jaką przedsiębiorcy zaciągają w celu sfinansowania planowanych inwestycji. Są to przedsięwzięcia, które pozwolą na zwiększenie dochodów biznesu i umocnienie jego pozycji w branży lub utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie. Charakter inwestycji może być różny, gdyż zależy od tego, czym zajmuje się dana firma oraz w jakiej jest kondycji. Kredyty inwestycyjne pozwalają rozwijać przedsiębiorstwo, często poprawiając przy tym jakość oferowanych klientom usług lub produktów. Wysokość wsparcia zależy zarówno od oferty konkretnego banku, jak i od kwestii związanych z kondycją samej firmy. Pod uwagę brana jest między innymi zdolność finansowa przedsiębiorstwa, jego obroty oraz to czy planowana inwestycja jest ryzykowna. Banki oferujące tego typu kredyty, najczęściej wymagają również, by ich klienci posiadali wkład własny. Jego wysokość zależy od warunków stawianych przez konkretny bank, ale często jest to około 20-30% wartości inwestycji. Okres kredytowania zależy od naszych możliwości finansowych oraz indywidualnych ustaleń z bankiem. Niektórym firmom, które potrzebują mniejszej sumy pieniędzy, wystarczy kredyt na rok lub 2-3 lata, a jeśli inwestycja jest poważna i wymaga dużych nakładów finansowych, może się okazać, że niezbędne jest zaciągnięcie kredytu nawet na 20 lat.

https://nestbank.pl/

Jak się wnioskuje o kredyty inwestycyjne? Jakie są warunki?

Szczegółowe warunki udzielenia kredytu ustalane są zawsze indywidualnie pomiędzy klientem a bankiem, z którego usług zdecyduje się skorzystać. We wszystkich instytucjach ściśle określone jest, iż pożyczka musi być przeznaczona na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, a także zakup udziałów oraz papierów wartościowych. Jednym z najpopularniejszych wśród klientów jest kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości. Firmy wyjątkowo często kupują także środki trwałe – maszyny, środki transportu, komputery oraz wszelkie inne rzeczy, które mogą realnie wpłynąć na rozwój firmy. Z pieniędzy z kredytów inwestycyjnych można kupić także patenty, prawa autorskie i licencje, których zastosowanie pozwoli ulepszyć dotychczasowe funkcjonowanie konkretnego biznesu. Chcąc uzyskać dofinansowanie, trzeba dostarczyć bankowi niezbędne dokumenty, a najważniejszy jest biznesplan, na podstawie którego bank będzie oceniał to, czy nasz pomysł na inwestycję przyniesie realne zyski. Przygotować musimy także dokumenty rejestrowe firmy: wypis z KRS, umowa spółki oraz zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczych. Oczywiście będziemy również poproszeni o dostarczenie najróżniejszych dokumentów finansowych naszego biznesu, jak PIT-y czy wyciągi z kont bankowych firmy.

Zakup maszyn, którymi będziemy świadczyć usługi i inne zakupy potrzebne do rozwoju firmy możemy sfinansować środkami z kredytów inwestycyjnych, które banki przyznają przedsiębiorcom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here