Kąt nachylenia paneli

Pochylenie słońca nad horyzontem, a tym samym kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię ziemi podlega w naszej szerokości geograficznej ciągłym zmianom – tak dobowym, jak i związanym z przemieszczaniem się kuli ziemskiej po orbicie wokół słońca. Jak zatem ustawić panele fotowoltaiczne, by czerpały jak najwięcej energii z promieniowania?

Kąt nachylenia paneli – czy ma znaczenie?

Zdecydowanie tak. Odpowiednie ustawienie paneli względem słońca pozwala na zoptymalizowanie ich wydajności, zwiększenie czasu, w którym są one w maksymalnym stopniu nasłonecznione, a tym samym – najbardziej wydajne energetycznie. Przy ustalaniu, jaki kąt nachylenia optymalny będzie dla danej lokalizacji, warto jest skorzystać z wiedzy doświadczonych instalatorów, jakich znajdziesz na https://www.esoleo.pl . Dokonają oni profesjonalnych wyliczeń, na podstawie których określony zostanie najbardziej odpowiedni kąt, pod jakim należy zamontować moduły fotowoltaiczne.

Czy istnieje idealny kąt nachylenia?

Zdecydowanie nie. Z uwagi na przedstawiony już we wstępie fakt zróżnicowanego kąta padania promieni słonecznych w różnych lokalizacjach na powierzchni globu, różnica pomiędzy dwiema nieruchomościami rzędu już kilkuset kilometrów – tak jak to ma miejsce w przypadku Polski północnej i południowego krańca naszego kraju – może sprawić, że kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych, jakie znajdziesz na www.esoleo.pl,  powinien być o kilka stopni większy lub mniejszy. Nie ma zatem jednoznacznie określonego optymalnego kąta nachylenia, jaki powinien zostać zastosowany podczas montażu– każdorazowo wymaga on precyzyjnej weryfikacji.

Instalacja paneli w Polsce –kąt nachylenia fotowoltaiki

Ustawienie paneli fotowoltaicznych nawet na terytorium Polski będzie różne – różnice te wynikać będą z różnego stopnia nasłonecznienia i kąta padania promieni słonecznych dla północnej części kraju i części południowej. Jeśli panele mają zostać zainstalowane na połaci dachu skierowanej na południe, a nieruchomość znajduje się w południowej części Polski, optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie kąta nachylenia w granicach 30 – 35° w stosunku do płaszczyzny ziemi.  Jeśli natomiast instalacja miałaby być zamontowana w północnej części kraju – wówczas idealnym kątem nachylenia byłoby 35-40°. W przypadku montowania fotowoltaiki na połaciach wschodnich lub zachodnich, pożądanym będzie osiągnięcie pochylenia paneli

Czy zmienność pór roku ma wpływ na kąt nachylenia paneli?

W polskich warunkach klimatycznych zdecydowanie tak. Dlatego też wartym rozważenia jest stosowanie zmiany kąta nachylenia paneli w zależności od pory roku, która wpływa na intensywność i stopień nasłonecznienia modułowa fotowoltaicznych. W przypadku posiadania takiej możliwości, optymalnym jest przekierowanie pochylenia paneli  w stronę południową w okresie letnim, mniej więcej o 15° – wówczas zdecydowanie wydłużony zostaje czas optymalnego czerpania energii ze słońca. Z kolei w okresie zimowym, powinno się zwiększyć uniesienie paneli – aż do kąta około 45°. Zapobiega to zaleganiu na powierzchni paneli śniegu i zminimalizuje ryzyko zmniejszenia ich wydajności na skutek ograniczenia powierzchni nasłonecznionej.

Trackery słoneczne – sposób na idealne na idealny kąt nachylenia panel

Nowoczesnym rozwiązaniem, które rozwiązuje problem, jakim jest zmienność kąta padania promieniowania słonecznego – czy to w zależności od pory dnia, czy w zależności od pory roku – są trackery słoneczne. Te nowoczesne urządzenia, wyposażone w specjalne czujniki, umożliwiają automatyczne przechylanie się paneli fotowoltaicznych – w zależności od położenia słońca. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest najbardziej efektywne wykorzystanie energii słonecznej – niezależnie bowiem od czynników atmosferycznych, panele fotowoltaiczne zawsze znajdować się będą w optymalnym położeniu tak, by na ich powierzchnię trafiało jak najwięcej promieni słońca.

Kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych odgrywa jedna z kluczowych ról w odniesieniu do efektywnego wyłapywania energii słonecznej. Zastosowanie optymalnego – zdecydowanie zwiększy ilość produkowanej energii, a tym samym przyniesie większe oszczędności dla Twojego budżetu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here