Posiadanie

Posiadanie narkotyków jest w Polsce zabronione prawnie i stanowi czyn, z którym wiążą się poważne konsekwencje. Przestępstwo to jest regulowane prawem karnym, a odpowiedzialność za nie jest zależna od ilości narkotyków, która została znaleziona przy zatrzymanym. Jaka konkretnie grozi kara za posiadanie narkotyków i czy istnieją okoliczności łagodzące, które mogą zmniejszyć jej wymiar?

Kary za posiadanie narkotyków definiowane są art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z nim każdy, kto posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Co istotne, definicje tych środków i substancji reguluje art. 4 pkt 25 i 26 u.p.n. – najczęściej jednak postępowania karne tyczą się właśnie narkotyków, wśród których prym wiodą marihuana, kokaina, amfetamina i ecstasy. Co grozi za ich posiadanie?

Posiadanie narkotyków – odpowiedzialność karna

Wymiar kary za posiadanie narkotyków jest zależny od ilości posiadanych środków. W tym kontekście możemy mówić o ilości nieznacznej, podstawowej i znacznej. Są one wyznaczane poprzez przeliczenia na porcje, z czego jedna stanowi minimalną ilość narkotyku, która może wywołać efekt odurzenia u dorosłego. W celu określenia ilości narkotyków posiadanej przez zatrzymanego powoływani są biegli sądowi. Nieznaczna ilość substancji to zwykle od jednej do maksymalnie kilku porcji narkotyków, przeznaczonych na użytek własny zatrzymanego. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. W tej sytuacji – posiadania nieznacznej ilości narkotyków – możemy jednak spotkać się z przypadkiem mniejszej wagi, kiedy odpowiedzialność karna będzie złagodzona, a zatrzymany otrzyma karę grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do roku. Istnieje także możliwość umorzenia tego rodzaju postępowania. Co istotne, dla uznania przestępstwa mniejszej wagi pod uwagę brana jest nie tylko ilość, ale także rodzaj narkotyków oraz inne okoliczności, jak motywy zatrzymanego czy okres, w którym dysponował on środkiem. Posiadanie podstawowej ilości narkotyków odwołuje się do zatrzymania osoby z kilkoma lub maksymalnie kilkudziesięcioma porcjami narkotyków. W tym wypadku możliwe jest tylko warunkowe lub szczególne umorzenie postępowania karnego. W przypadku posiadania znacznej ilości narkotyków, czyli tej, która pozwala na jednorazowe odurzenie kilkudziesięciu osób, odpowiedzialność karna znacznie wzrasta – za czyn ten grozi pozbawienie wolności od 1 roku do lat 10. Przestępstwo to nie daje także możliwości skorzystania z instytucji umorzenia. Bez względu na to, z którym przypadkiem mamy do czynienia, pomóc może w nim tylko adwokat.

Warszawa, Pomorze, Śląsk

Nasza kancelaria posiada szerokie doświadczenie w obszarze reprezentacji klientów oskarżonych o posiadanie narkotyków. Kluczowy dla powodzenia sprawy tego rodzaju jest szybki kontakt z prawnikiem – tylko dzięki temu od początku postępowania, w sprawę włączony będzie adwokat. Warszawa, stanowiąca siedzibę naszej kancelarii, to nie jedyny obszar naszej działalności. Świadczymy usługi wsparcia prawnego na terenie całego kraju – opracowując linie obrony klientów, reprezentując ich przed odpowiednimi organami oraz gromadząc i przygotowując niezbędną dokumentację. Jeśli Ty lub ktoś z bliskich Ci osób zostaliście zatrzymani za posiadanie narkotyków – jak najszybciej skontaktuj się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże Ci opracować spójną linię obrony i oceni możliwości złagodzenia wymiaru kary.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here