Błędy medyczne

Niestety dalej medycyna nie jest powtarzalną czynnością i zdarzają się powikłania po zabiegach medycznych czy operacjach. Jednak część z powikłań wynika z błędów lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. Błędy medyczne mogą znacząco utrudniać życie. Dlatego tak ważna jest wiedza o przysługujących prawach.

Błędy medyczne – definicja

O błędach medycznych mówi się na ogół, jeżeli z uprawdopodobnionej winy lekarza albo innej osoby uczestniczącej w zabiegu, doszło do pogorszenia zdrowia albo nieoczekiwanego obniżenia komfortu życia. Jednak błędem medycznym będzie też błędna rada lekarza. Stąd, jeżeli zostaliśmy zachęceni na niepotrzebny zabieg, również możemy mówić o błędzie lekarskim. Błąd jednak powinien wynikać z niewiedzy, niedbalstwa albo niedopatrzenia.

Ogólnie błędy medyczne dzieli się na:

  • diagnostyczny,
  • techniczny,
  • organizacyjny,
  • terapeutyczny.

Bez względu jednak na sposób powstania błędu, przysługuje nam odszkodowanie.

Czy i jeżeli tak to, jakie przysługuje nam odszkodowanie?

Jeżeli byliśmy ofiarą błędu medycznego, możemy wystąpić o roszczenie do lekarza, poradni, szpitala czy innych punktów świadczących usługi zdrowotne i medyczne (w tym kosmetyczki, zabiegi medycyny estetycznej). Roszczenie może obejmować zwiększone koszty utrzymania (np. opłata za leki, dodatkowe operacje, przystosowanie miejsca zamieszkania) czy wydatki na leczenie (też konsultacje lekarskie).

Możemy ubiegać się też o odszkodowanie z tytułu strat finansowych czy zadośćuczynienie za krzywdę, ból lub cierpienie. W praktyce trudno mierzalny jest poziom bólu i często powoływani są biegli sądowi, którzy obiektywnie będą, potrafili stwierdzić poziom doświadczonej niedogodności.

Błędy medyczne mogą w niektórych przypadkach obejmować odszkodowania i zadośćuczynienia o wysokości do kilku milionów złotych. Możliwe jest również uzyskanie dożywotniej renty. Szczególnie często renty otrzymuje się, jeżeli skutki błędu medycznego są i będą dotkliwe do końca życia.

Należy pamiętać, że sprawa o zadośćuczynienie czy roszczenie nie jest zbieżna z rozprawą przed sądem lekarskim. Niemniej wyniki postępowania sądu zawodowego (tj. m.in. Naczelnego Sądu Lekarskiego) może być jedną z przesłanek do zasądzenia odszkodowania.

Kto pomoże przy błędach medycznych? Czy kancelaria pomoże w błędach medycznych?

Warszawa jest siedzibą Rzecznika Praw Pacjenta. Może on pomóc w złożeniu pozwu w sprawach o dużej wadze i wskaże na możliwe drogi. Jednak jeżeli liczymy na bardziej indywidualne podejście, to dobrym rozwiązaniem będzie kancelaria prawnicza.

Nasza kancelaria pomoże we wszystkich kwestiach związanymi z błędami medycznymi. Doświadczenie i z góry opracowany plan pozwala na prawidłową ubieganie się o należne zadośćuczynienie. Warszawa, ale też inne miasta, to tam prowadzimy Państwa sprawy. Szczególnie ważna jest dla nas identyfikacja krzywdy i potrzeb klientów. W takich sprawach kluczowe jest też szczegółowe rozpoznanie winy wykonującego zabieg, operację oraz określenie, czy możliwe było uniknięcie pogorszenia zdrowia.

Więcej informacji: Błędy medyczne Kancelaria Warszawa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here