Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jet kredytem długoterminowym i charakterystyczną jego cechą jest to, że posiada zabezpieczenie w formie hipoteki, czyli ograniczonego (np. bank nie może dysponować nieruchomością – sprzedać jej, oddać w najem itp.) prawa do nieruchomości (a także do własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu). Hipoteka służy zabezpieczeniu wierzytelności (czyli zabezpieczeniu pożyczonej kwoty pieniędzy) wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego (np. umowy z bankiem) na podstawie którego wierzyciel (bank) może dochodzić zaspokojenia roszczeń.

Kredytów hipotecznych banki udzielają zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom oraz przedsiębiorstwom. Najczęściej kredyt z zabezpieczeniem w formie hipoteki zaciągany jest w celu zakupienia nieruchomości. Nieruchomość taka musi posiadać księgę wieczystą, ponieważ to wpis do księgi wieczystej o hipotece jest jednym z warunków udzielenia przez bank kredytu. Bez księgi wieczystej uzyskanie kredytu pod hipotekę nie jest możliwe.

Kredyt hipoteczny można zaciągnąć, kiedy przyszły kredytobiorca nosi się z zamiarem kupna domu lub mieszkania, rozpoczęcia budowy domu, lub jej dokończenia, remontu domu lub mieszkania istniejącego czy wykupu mieszkania zakładowego lub komunalnego. Uzyskanie gotówki na inne cele również jest możliwe, jednak już nie za pomocą kredytu hipotecznego, lecz pożyczki hipotecznej. Różnica między kredytem hipotecznym a pożyczką hipoteczną jest taka, że bank udziela tego pierwszego tylko na cele mieszkaniowe (lub w przypadku przedsiębiorstw na zakup, remont etc. nieruchomości), a pożyczka hipoteczna udzielana jest na dowolny cel, którego bankowi nie trzeba wskazywać umowie. Zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej jest hipoteka, a bank pożyczki udziela w formie wypłaty pieniędzy na cel dowolny.
Zaciągając pożyczkę hipoteczną lub kredyt, należy robić to z rozwagą, ponieważ zaprzestanie spłacania rat skutkuje tym, że bank nabywa prawo do przejęcia nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka.

Bank, który udziela kredytu hipotecznego przygotowuje umowę w formie pisemnej. W umowie tej koniecznie znaleźć się muszą zapisy określające kwotę udzielonego kredytu, cel na jaki został kredyt udzielony, zasady oraz termin jego spłaty a także wysokość oprocentowania oraz prowizji, którą pobiera bank jako wynagrodzenie za udzielenie i obsługę kredytu hipotecznego.
Zanim bank udzieli kredytu, sprawdzi, czy przyszły kredytobiorca posiada zdolność kredytową i jaka jest jego historia kredytowa. Bank zasadniczo nie udziela kredytów bez wkładu własnego, dlatego przyszły kredytobiorca powinien dysponować wkładem własnym (zwykle na poziomie 20% wartości nieruchomości lub kwoty przeznaczonej na remont itd. Oczywiście, jeśli kredytobiorca dysponuje większym wkładem własnym, jest to dla niego korzystne. Im większy wkład własny, tym chętniej bank udziela kredytu, można też wynegocjować z bankiem niższą marżę i ogólnie lepsze warunki umowy kredytowej.

Zasadniczo kredyt hipoteczny ze względu na formalności oraz specyficzne zabezpieczenie, zaciągany jest na wyższe kwoty niż kredyt czy pożyczka konsumpcyjna. Wysokość udzielonego kredytu zależy od kilku czynników, z których najważniejsze to cena nieruchomości zdolność kredytowa przyszłego kredytobiorcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here