JPK zamiast deklaracji VAT 2020

W 2020 roku na przedsiębiorców czeka wiele zmian. Za jedną z tych najistotniejszych uważa się zlikwidowanie deklaracji VAT i zastąpienie jej plikiem JPK. W praktyce oznacza to, że zmianie ulegnie sposób i wzór składania deklaracji VAT. Na nowych zasadach z podatku firmy będą się rozliczać od 1 kwietnia 2020 roku. Najpierw przepis będzie miał zastosowanie do dużych przedsiębiorstw, później objęte zostaną nim wszystkie biznesy niezależnie od wielkości i branży. Zobacz, na czym polegać będą nowe zmiany podatkowe?

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Zastąpienie deklaracji VAT plikiem JPK_VAT nastąpi na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług (ustawy o VAT). To z czego składać się będzie nowy dokument, określa rozporządzenie wykonawcze Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988).

Zgodnie z przepisami obowiązek rozliczania się z pomocą nowych plików JPK wejdzie w życie od 1 kwietnia 2020 roku. Od tej daty plik składać będą wyłącznie duże przedsiębiorstwa (na zasadach dobrowolnych). Dla MŚP obowiązek ten powstanie od dnia 1 lipca 2020 roku. Po tej dacie pliki JPK_VAT składać będą musieli wszyscy.

Przeczytaj też: http://www.inwestycjawkadry.pl/blad-na-fakturze-jak-go-skorygowac/

Jak będzie się składać JPK_VAT?

Pliki JPK_VAT będzie należało składać w wersji elektronicznej (tylko i wyłącznie). Termin przesłania pliku to 25 dzień miesiąca – w tym terminie składa się plik za miesiąc poprzedni. Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, będą zobowiązani do przekazywania, za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału do właściwego urzędu skarbowego, ewidencji podatkowej, o której mowa w art. 109 ust. 3 Ustawy o VAT, do 25 dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy.

Jak przygotować plik JPK_VAT?

Nowy plik JPK_VAT składać będzie się z dwóch części:

  • deklaracyjnej, która zastąpi obecnie składane deklaracje VAT-7/VAT-7K,
  • ewidencyjnej, która zastąpi obecnie przesyłany plik JPK_VAT.

Dane, które będzie się wykazywać w części pierwszej (deklaracyjnej), nie będą praktycznie różnić się od tych, które obecnie podaje się w deklaracjach VAT-7/VAT-7K. Duża zmiana nastąpi natomiast w danych, które będzie trzeba zawrzeć w części ewidencyjnej. Przedsiębiorca będzie miał obowiązek przekazywania informacji aż w trzech grupach tj:

  • oznaczania niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami literowymi,
  • oznaczania niektórych transakcji,
  • wskazywania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu.

Przedsiębiorcy nowy plik JPK_VAT przygotować mogą, a także przesłać bezpośrednio do Ministerstwa Finansów za pomocą programów księgowych online. Program księgowy ułatwi cały proces, przyspieszy go, a co najważniejsze wyeliminuje ryzyko błędu. Jest to bardzo ważne, ponieważ nowe przepisy ustawy o VAT określają, konsekwencje za nieprzesłanie skorygowanej ewidencji w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub za niezłożenie wyjaśnień (lub przesłanie czy też złożenie, ale dokonane już po upływie terminu), jak również w sytuacji, gdy podatnik w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

Więcej: https://www.biznes.info.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here