koronawirus

Wirus SARS CoV-2 doprowadził do ogólnoświatowej pandemii. Jak w tej sytuacji radzą sobie firmy? Najczęściej za rok obrotowy przyjmowany jest rok kalendarzowy. W takiej sytuacji trzeba było przygotować i zatwierdzić sprawozdania do dnia 31 marca oraz do 30 czerwca roku, który nastąpi po okresie rozliczeniowym. Jakie rozwiązania zaproponował ustawodawca? Poniżej zebraliśmy najważniejsze kwestie, a jeśli potrzebujecie porozmawiać o swojej aktualnej sytuacji ze specjalistami, skontaktujcie się z przedstawicielami biura rachunkowego Tax Expert 24, którzy na bieżąco śledzą zmieniające się przepisy.

Sprawozdanie finansowe – nowe terminy

Uzgodnione rozwiązania wprowadzono w życie 31 marca specjalnym rozporządzeniem na podstawie tzw. specustawy. Informacje na temat zmian zostały przedstawione na poniższej grafice.

covid

Kto mógł liczyć na prolongatę?

Przed wybuchem epidemii koronawirusa prawo nakazywało, aby wszystkie przedsiębiorstwa, które prowadzą pełne księgi rachunkowe, zamknęły je do 31 marca oraz przygotowały sprawozdania za 2019 rok. Dzięki wprowadzeniu nowej ustawy, można było wydłużyć ten czas i skupić się na zarządzaniu swoim biznesem w kryzysie. Rozporządzenie pojawiło się prawie w ostatniej chwili. Korzyścią jest fakt, że przedsiębiorcy, podobnie jak biura księgowe, zyskały więcej czasu, by przygotować szczegółowe sprawozdania czy też tzw. informacje niefinansowe. Z tych zapisów mogły skorzystać także jednostki budżetowe czy spółki zarządzane przez organy nadzorcze. Członkowie tych właśnie jednostek zostali zwolnieni z obowiązku spotykania się, by zatwierdzić sprawozdania finansowe.

W ostatnich tygodniach osoby zajmujące się zawodowo księgowością starały się:

  • odroczyć płatność ZUS,
  • przygotować wnioski w sprawie odroczenia płatności kredytowych,
  • starać się sprawnie funkcjonować podczas pandemii (na różne działalności nakładane są obostrzenia, które dotyczą zarówno pracowników, jak i usługobiorców),
  • starać się utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie lub nieco zmniejszyć (w zależności od profilu działalności).

Prawo do prolongaty – kto nie może skorzystać?

Przede wszystkim te przepisy nie dotyczą banków, firm zajmujących się leasingiem oraz osób, które są zainteresowane sprawozdaniami finansowymi, gdyż nie otrzymają one pełnych danych dotyczących aktualnej sytuacji czy wyników finansowych podlegających ich podmiotowi.

Sprawozdanie finansowe a koronawirus – ważne ustalenia

Ustawodawca zdecydował, że w zależności od typu jednostek przedłużony będzie czas przygotowania, zatwierdzenia oraz przekazywania jednostek właściwych, organów lub rejestrów oraz udostępnianie ich do wiadomości publicznej.

Jednostki, które są podległe Komisji Nadzoru Finansowego, a także jednostki w sferze budżetowej zyskały dwa miesiące, a pozostałe trzy miesiące. Dodatkowo w rozporządzeniu znalazła się informacja o tym, że jednostki podlegające KNF mają dwa miesiące, a pozostałe aż trzy miesiące, by zamieścić na stronie internetowej sprawozdania dotyczące informacji niefinansowych lub sprawozdania działających grup kapitałowych dotyczących informacji niefinansowych.

Inne ważne zmiany w terminach

Najważniejsze, wiążące terminy składania oraz zatwierdzania sprawozdań zostały określone w następujących dokumentach:

  • 260 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych,
  • 39 ust.1 i 4 rozporządzenia dotyczącego szczególnych zasad rachunkowości związanych z funduszami emerytalnymi,
  • 40 ust.2 i 3 rozporządzenia dotyczącego rachunkowości inwestycyjnej.

Ustawodawca przedłużył aż o 60 dni termin sporządzania, zatwierdzania i przekazywania informacji dotyczących funduszy emerytalnych.

Dodatkowo przesunięto aż o dwa miesiące konieczność przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego dotyczącego określonych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

Wydłużono także aż o dwa miesiące czas na zatwierdzenie i oddanie tzw. rocznego sprawozdania finansowego oraz specjalnego sprawozdania finansowego z tzw. rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy.

Zmiany w jednostkach budżetowych

Jednostki budżetowe także zyskały więcej czasu, by sporządzić sprawozdania, statystyczne zestawienia dla organu nadrzędnego oraz ich publikację na stronie BIP. Wydłużono dodatkowo przypadające na bieżący rok terminy, które zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Szczegółowe informacje na temat zmian można prześledzić w rozporządzeniu Ministra Finansów z 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzania zatwierdzenia i udostępniania do właściwego rejestru, jednostki albo organu sprawozdań czy informacji.

Zmiany w terminach w czasie pandemii

Skutki wybuchu pandemii i wprowadzenie w związku z nią obostrzeń będzie jeszcze przez bardzo długi czas wpływało na kondycję firm. W tym kontekście przedłużenie terminów składania sprawozdań finansowych za 2019 rok było dobrym rozwiązaniem. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy doświadczonych księgowych i doradców finansowych, którzy w tym szczególnym czasie oferują różne rozwiązania. To ważne dla zachowania spokoju psychicznego w tej stresującej sytuacji, która powoduje dezorientację społeczną oraz gospodarczą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here