RRSO kredytu

Wiele osób używa zamiennie takich pojęć jak pożyczka czy kredyt, chociaż z formalnego punktu widzenia nie są one równoważne i różnią się konsekwencjami prawnymi. Warto zatem sprawdzić wady i zalety obu rozwiązań przed pożyczeniem pieniędzy, a także należy kierować się roztropnością w czasie wyboru.

Co należy wiedzieć o kredycie?

Należy pamiętać, że kredyt możemy uzyskać jedynie w banku czyli instytucji finansowej, co jest potwierdzone przez paragraf 5, zawarty w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ten paragraf mówi nam, że udzielenie kredytu jest tak zwaną czynnością bankową, przez co niesie ze sobą wiele skutków prawnych.

Kredytem nazywamy kwotę środków pieniężnych, którą bank oddaje do dyspozycji kredytobiorcy na określony czas, który jest zawarty w umowie, ale pod warunkiem, że dana kwota zostanie spłacona wraz z ustalonymi odsetkami.

Warto również wspomnieć że umowa kredytu musi być zawarta na piśmie, zgodnie z paragrafem 69 zawartym powyższej ustawie, dotyczącej Prawa bankowego. Artykuł 69 stwierdza również co taka umowa powinna zawierać, w tym zasady i termin spłaty, walutę i kwotę udzielanego kredytu, strony między którymi jest zawarta umowa, a także cel na który mają zostać przeznaczone środki pieniężne.

Możemy również wyróżnić kredyt konsumencki, który posiada specjalne uregulowania zawarte w Ustawie o kredycie konsumenckim.

Bank przed udzieleniem kredytu sprawdza również naszą zdolność kredytową, czyli czy będziemy w stanie spłacać comiesięczne raty. Podczas ustalania naszej zdolności kredytowej są brane pod uwagę takie czynniki jak dochód, obecne zadłużenie czy jakie są nasze miesięczne koszty utrzymania.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące pożyczki

Pożyczka jest pojęciem o wiele szerszym niż kredyt, ponieważ może jej udzielić nie tylko instytucja finansowa, ale również osoba fizyczna pod warunkiem że pieniądze są własnością pożyczkodawcy, a nie osoby trzeciej. Należy również pamiętać, że podstawowe przepisy dotyczące regulacji prawnej pożyczek znajdują się w Kodeksie Cywilnym.

Kredyt a pożyczka – zasadnicze różnice

Pieniądze pożyczone w ten sposób można wydać w dowolny sposób oraz nie ma potrzeby podania celu, na który zostaną one przeznaczone. Jeśli kwota pożyczki jest dosyć niska nie jest konieczne nawet podpisanie umowy, a zasady które będą obowiązywać są ustalone przez pożyczkobiorcę oraz pożyczkodawcę. Mimo wszystko zalecane jest spisanie umowy, która będzie stanowić podstawę podczas sporów, zwłaszcza gdy dotyczy to dużych kwot czyli powyżej 500 zł.

Kolejną różnica dotyczy kapitału, która w przypadku pożyczki staje się własnością kredytobiorcy natomiast w przypadku banku jest on udzielony tylko na czas określony, ale cały czas jest własnością banku. Warto zwrócić uwagę również na koszty pożyczenia środków finansowych, gdyż w przypadku kredytu należy opłacić prowizję, a także są pobierane odsetki. Może się zdarzyć, że pożyczka będzie nieodpłatna, ale przeważnie jest pobierana również prowizja, a także jest naliczane oprocentowanie.

Co należy zrobić gdy nie jesteśmy w stanie spłacać rat kredytowych

W takich wypadku nie warto zaciągać kolejnych kredytów, ale zwrócić się do banku, który może pomóc nam znaleźć najlepsze dla nas rozwiązanie oraz pomóc w tej sytuacji na przykład przesuwając w czasie spłatę danego kredytu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here