Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

0
1232

W związku z napływem do Polski migrantów, wywołanym wojną w Ukrainie, dnia 12.03.2022 przyjęta została przez Polski Sejm ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Wprowadzone przepisy ułatwiają legalny pobyt i pracę w Polsce.

Jak obecnie wygląda proces legalnego zatrudnienia pracownika z Ukrainy w Polsce?

Warunki, które musi spełnić obywatel Ukrainy, by móc legalnie podjąć pracę w Polsce.

Musi to być:

– Osoba, która tu przebywa legalnie oraz ma ważny tytuł pobytowy;

– Osoba, która do Polski przybyła legalnie po 24.02.2022 i deklaruje zamiar pozostania w Polsce (zapis o bezpośrednim przybyciu ma ulec

zmianie; trwają obecnie prace w sejmie nad nowelizacją specustawy w związku z faktem, iż do Polski trafili obywatele Ukrainy uciekający przed wojną przez Mołdawię czy Rumunię; ale także osoby powracające z wakacji np. z Egiptu).

Obywatela Ukrainy, który spełnił powyższe warunki, można zatrudnić na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

Legalnie przybyły obywatel Ukrainy może starać się o pesel, tym samym o darmową opiekę medyczną, czy zyskać możliwość zgłoszenia dzieci do szkoły czy przedszkola.

O wspomniany PESEL obywatel Ukrainy może starać się w dowolnym urzędzie gminy (na terytorium Polski).

Taki wniosek, opatrzony własnoręcznym podpisem, trzeba złożyć osobiście na wypisanym wniosku papierowym.

Należy uzupełnić w nim wszystkie podstawowe dane osobowe takie jak imię, nazwisko czy obywatelstwo, ale także numery pesel rodziców (jeśli są znane).

Czym jest tytuł pobytowy? Jakie są wymagane dokumenty do zatrudnienia pracownika z Ukrainy?

Tytułem pobytowym jest dokument uprawniający do pobytu na terytorium kraju Unii Europejskiej (w tym również Polski). Mogą to być następujące dokumenty:

– zezwolenie na pobyt stały,
– zezwolenie na pobyt czasowy,
– paszport ( w przypadku pobytu w ramach ruchu bezwizowego),
– zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli legalnie do Polski po 24.02.2022 są objęci ochroną czasową i ich pobyt jest legalny przez 18 miesięcy od przybycia (czyli do 23.08.2023 roku).

Słowem kluczowym staje się tu legalne przekroczenie granicy, co w praktyce oznacza opatrzony datą tzw. stempel w paszporcie lub innym dokumencie podróży, umieszczony przez Polską Straż Graniczną.

Wspomniana wyżej Specustawa przyjęta przez sejm zakłada uproszczoną ścieżkę i proces zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Zgodnie z jej założeniami wystarczy, że pracodawca zgłosi do Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienie obywatela Ukrainy do 14 dni od daty zaistnienia tego faktu. Należy tego dokonać elektronicznie na portalu praca.gov.pl.

Ważnym do podkreślenia jest fakt, iż Ukrainiec zatrudniony na podstawie zgłoszenia do Powiatowego Urzędu Pracy może swobodnie zmieniać pracodawcę w trakcie trwania wspomnianego już wcześniej 18-miesięcznego, legalnego pobytu w Polsce.

Źródło: https://pragmago.pl/porada/krok-po-kroku-jak-zatrudnic-pracownika-z-ukrainy/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here