Kredyt hipoteczny

Kredyt bankowy to umowa pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą, zobowiązująca udostępnienie określonej kwoty na wspomniany w umowie czas oraz cel. Kredyty bankowe dzielą się na wiele typów, począwszy od kredytu dla podmiotów gospodarczych na kredycie studenckim kończąc. Jednym z bardzo ważnych typów, o którym będzie mowa w dzisiejszym artykule, jest kredyt konsumencki.
W 2017 roku weszła nowa ustawa o kredycie konsumenckim, w której na nowo zostały określone przepisy dotyczące uzyskania zobowiązania. Ale zanim przeanalizujemy wszystkie zmiany i postanowienia, określmy definicję.
Kredyt konsumencki jest to zobowiązanie finansowe, które jest udzielane konsumentowi, czyli osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej na cele prywatne.

Według przepisów prawa z 2011 r. kredyt ten nie może przekroczyć kwoty 255 550 zł lub jej równowartości obcej walucie. Podsumowując, kredytem konsumenckim jest tak naprawdę każdy kredyt gotówkowy, udzielany osobie fizycznej np. kredyt ratalny, limit na karcie czy pożyczka pozabankowa.

Obowiązki kredytodawcy
Każdy kredytodawca ma obowiązek przedstawić stopę oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu, a także całkowitą kwotę kredytu, łącznie z prowizjami i odsetkami oraz tak często słyszane ostatnio w reklamach RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.
Takie postępowanie uregulowane przepisami ma na celu ochronę konsumentów przed nadużyciami ze strony kredytodawców, którymi zazwyczaj są banki. Wcześniej bardzo powszechnie było stosowane ukrywanie dodatkowych kosztów na przykład nie podając przy tym jedynie „atrakcyjną” wysokość oprocentowania kredytu czy też ubezpieczenia bądź prowizje.

Prawa konsumenta
obowiązkiem kredytobiorców jest zapoznaniem się ze wszystkimi kosztami oferowanych przez bank lub innego kredytodawcę produktów. Konsumentów chroni ustawa o kredycie konsumenckim, a o jej najważniejszych przepisach warto wspomnieć.
– Każdy kredytobiorca ma możliwość spłaty całości kredytu lub jego części przed terminem wskazanym w umowie oraz ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia i to bez podawania przyczyny.

Wraz z nowelizacją ustawy w 2017 r. wprowadzono wiele zmian i wdrożono dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie umów o kredyt konsumencki, związany z nieruchomościami mieszkaniowymi. Jedną z bardzo ważnych zmian, które zostały wprowadzone jest Ustawa Antylichwiarska z 2017 r., która mówi, że suma kosztów kredytu/pożyczki nie może przekroczyć: 25% całkowitej kwoty kredytu, 30% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego w stosunku rocznym i 100% całkowitej wartości kredytu, jeżeli jest on udzielany na kilka lat.
Wprowadzono także doprecyzowanie pojęć „całkowita kwota kredytu” oraz „koszty usług dodatkowych”.

Kredyt konsumencki a kredyt konsumpcyjny.
Jeżeli zaciągamy pożyczkę na dany cel, którym może być na przykład samochód, to jest to konsumencki, natomiast jeżeli pożyczasz pieniądze na dowolny ce bez określania go bankowi – to kredyt konsumpcyjny.

Na obecny moment zmiany jakie nastały w przepisach kredytu konsumenckiego zdecydowanie przynoszą wiele korzyści kredytobiorcom, gdyż jest to teraz rzecz bezpieczna komfortowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here