RRSO – charakterystyka

Praktycznie w przypadku każdego kredytu pojawia się temat dodatkowych kosztów i oprocentowania. To właśnie za ich sprawą bank zarabia na udzielanych przez siebie pożyczkach. Kluczowymi pojęciami w tym aspekcie jest RRSO oraz koszty kredytu, którymi to zajmiemy się w niniejszym artykule.

W trakcie zapoznawania się z ofertami poszczególnych instytucji bankowych z pewnością natrafiliście się na różne, z początku niezrozumiałe wartości, takie jak RRSO, opłaty pożyczkowe oraz prowizja. Poniżej zostaną one wyjaśnione wraz z przedstawieniem możliwości ich obliczenia.

RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest swego rodzaju informacją, na jakim poziomie znajduje się wskaźnik oprocentowania w skali roku. Jej rola została określona dzięki ustawie o kredycie konsumenckim.

 Znajomość RSSO (chociaż przez bank, który ma obowiązek umieścić ją w treści dostępnych pakietów, których kwota zobowiązania nie przekracza 255 500 zł) umożliwia faktyczne i przy tym korzystne porównywanie ofert różnych instytucji bankowych. Wysokość wskaźnika reprezentowana jest na przykładach ułatwiających zrozumienie systemu przez osoby nieobeznane z branżą.

Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu

Złożenie wniosku o kredyt powinno być poprzedzone świadomością, że będzie on obciążony dodatkowymi kosztami. Mowa tu o:

  • prowizjach dla banku,
  • opłatach o charakterze administracyjnym,
  • podatkach,
  • (opcjonalnie) dodatkowych usługach – jeśli klient wyrazi taką chęć może się przykładowo ubezpieczyć.

Trzeba mieć na uwadze to, że każda oferta kredytowa związana jest z koniecznością zapłacenia za pozaodsetkowe koszty.

Powołując się na art. 36a. 1. ustawy o kredycie konsumenckim [1], aby obliczyć maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, należy wykorzystać poniższy wzór 

MPKK ≤ (? × 25%) + (K × d/R × 30%)

Gdzie K tyczy się całkowitej kwoty kredytu, n okresu spłaty (przedstawionego w dniach) a R odpowiada za liczbę dni w ciągu roku.

Należy też wspomnieć o tym, że w przeciągu całego okresu kredytowania wspomniane pozaodsetkowe koszty muszą być niższe lub równe od tych sumy całkowitej. MPKK będące wynikiem umowy kredytu konsumenckiego nie obowiązują, gdy przekraczają całkowitą kwotę kredytu.

Podsumowanie

Z powodu powszechności kredytu w życiu dorosłego człowieka zdawanie sobie sprawy z RRSO i pozaodsetkowych kosztów jawi się jako  przydatne.

[1] Art. 36a. kredyt. kons. ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U.2019.0.1083).

Partner artykułu: pośrednik finansowy Expander

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here