Wszystko o eSprawozdaniach Finansowych

1 października 2018 zmianie uległa forma wysyłania sprawozdań finansowych. Zarówno podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak i podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani są do wysyłania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.

Czym jest e-sprawozdanie?

E-sprawozdanie to sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Każde e-sprawozdanie musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. główna księgowa, dyrektor finansowy) oraz przez kierownika jednostki. W przypadku, gdy podmiotem kieruje organ wieloosobowy e- sprawozdanie musi zostać podpisane przez wszystkich członków tego organu. Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której następuje upoważnienie jednego członka zarządu do podpisania e-sprawozdania finansowego podpisem elektroniczny.

Należy dodać, iż profil zaufany ePUAP umożliwia podpisanie jedynie dokumentów w formacie XML. Opatrzenie podpisem dokumentów zapisanych w innym formacie wymaga użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jak sporządzić e-sprawozdanie?

E-sprawozdanie finansowe należy sporządzić w postaci elektronicznej, w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie. Musi ono zostać zapisane w jednym z następujących formatów pliku: XAdES, PAdES, CAdES, XMLsig, xml, txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, docx, xls, xlsx, csv, jpg, tif, gif. Wybór formatu oraz struktury pliku powierzony został samemu podmiotowi. Podejmując decyzję jednostka powinna wziąć pod uwagę to czy:

  • jest wpisana do KRS,
  • jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzącym księgi rachunkowe zobowiązanym do sporządzenia sprawozdania finansowego,
  • sporządza sprawozdania finansowe według MSR.

Gdzie wysłać e-sprawozdanie?

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wysyłają e-sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nie ma konieczności wysyłania e-sprawozdania także do urzędu skarbowego, gdyż KRS prześle takowe do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Tym samym finalnie trafi ono do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych PIT wysyłają e-sprawozdania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przy użyciu interfejsu API bądź też udostępnionej aplikacji e-sprawozdania Finansowe.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, zobowiązani są przesłać e-sprawozdanie do właściwego urzędu skarbowego na elektroniczną skrzynkę podawczą lub dostarczyć je na nośniku danych.

Program do e-sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów przygotowało aplikację do wysyłania e-sprawozdań finansowych dla podatników PIT. Niestety, narzędzie nie będzie odpowiednie dla pozostałych podmiotów. Tym samym wspomniane jednostki zmuszone są samodzielnie wybrać, a następnie zaopatrzyć się w program do wysyłania e-sprawozdań finansowych. Na jaki produkt warto się zdecydować? Godnym polecenia rozwiązaniem jest program od Hogart – eSprawozdania Finansowe. Narzędzie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby było ono czytelne i domyślne, a tym samym łatwe w obsłudze. Sama marka Hogart specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania dla firm z naciskiem na rozwiązania dedykowane potrzebom działów finansowo-księgowych. Więcej informacji o produkcie Hogart znajdziesz na stronie internetowej eSprawozdania Finansowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here