Zarządzanie biznesem według filozofii Lean Management

Prowadzenie własnego biznesu bywa naprawdę obciążającego. Dlatego wielu biznesmenów poszukuje efektywnych i skutecznych sposobów na to, by zarządzać swoimi inwestycjami i przedsiębiorstwami. Filozofia Lean Management jest odpowiedzią na takie rozterki. Jest to kompleksowy i usystematyzowany sposób prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem oraz zachodzącymi w nim procesami. Lean management uczy, jak prowadzić własną firmę w sposób racjonalny i nastawiony na sukces.

Lean management – filozofia biznesu w teorii i praktyce

Czym jest Lean Management? W dużym skrócie można powiedzieć, że jest to forma filozofii prowadzenia przedsiębiorstwa, dedykowana dla wszystkich biznesmenów i inwestorów. Lean management powstał w okresie po 2 wojnie światowej w Japonii. Jest to koncepcja stworzona w oparciu o funkcjonowanie przedsiębiorstwa Toyota.

Głównym założeniem Lean Management jest dążenie do racjonalizacji wszelkich procesów zachodzących w firmie oraz wszelkich procesów decyzyjnych związanych z jej prowadzeniem. Innymi słowy, chodzi o optymalizację sposobu funkcjonowania firmy, w oparciu o dokładną analizę wszelkich warunków jej funkcjonowania.

Filozofia Lean Management jest szczególnie przydatna, gdy w danym przedsiębiorstwie pojawia się konieczność wprowadzenia zmian w jego dotychczasowym funkcjonowaniu. Wówczas, opierając się na głównych przesłankach tej filozofii, możesz z powodzeniem przejść przez cały proces przekształceń organizacyjnych.

Najważniejsze założenia Lean Management

Książki o Lean Management opierają się na kilku przesłankach o naturze filozoficzno-pragmatycznej. Chodzi przede wszystkim o nacisk na kwestię racjonalizacji sposobu prowadzenia firmy. Co przez to należy rozumieć? Przede wszystkim – dążenie do „odchudzenia” biurokratyzacji związanej z prowadzeniem danego przedsiębiorstwa. Im jest jej mniej, tym bardziej elastycznie może funkcjonować dane przedsiębiorstwo. Sama nazwa Lean Management oznacza właśnie „szczupłe” zarządzanie firmą.

Racjonalne zarządzanie wymaga nie tylko odpowiedniego dopasowania struktury biurokratycznej, ale również wprowadzenia zmian organizacyjnych, które zagwarantują większą elastyczność całego przedsiębiorstwa. Jest to niezwykle istotne z uwagi na fakt, że wszystkie firmy ulegają z czasem przemianom. Funkcjonując w zmiennych warunkach, muszą one odpowiadać na wynikające z nich szanse, możliwości i zagrożenia.

Dążenie do sukcesywnego i trwałego doskonalenia własnego przedsiębiorstwa – to kolejne istotne założenie filozofii Lean Management. Polega ono na poszukiwaniu takich rozwiązań dla bieżących konfliktów, problemów i wyzwań, by po ich przejściu firma była umocniona strukturalnie oraz lepiej radziły sobie w podobnych sytuacjach, powtarzających się w przyszłości.

Racjonalizacja odpowiedzialności biznesowej to kolejna ważna sprawa. W Lean Management obecne jest przekonanie, że odpowiedzialność jest związana nie tylko z samym procesem decyzyjnym i wytwórczym, ale również ze strukturą funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego promowanym modelem organizacyjnym jest tworzenie wielu jednostek projektowych, złożonych przez zespoły pracowników, którym powierza się określone, jedno zadanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here