Kredyty i pożyczki

Oszczędność wystarczającej ilości pieniędzy na finansowanie przedsięwzięcia, które możesz mieć na myśli, jest zawsze najbezpieczniejszą i najtańszą opcją, czasami po prostu nie można tego zrobić. Jednak w ograniczonym środowisku kredytowym uzyskanie pożyczki jako kredyt w euro sfinansowanie nowego samochodu lub remont domu stało się o wiele trudniejsze.

Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że niezabezpieczony dług jest uwzględniony w nowym systemie upadłościowym, co oznacza, że ​​kredytodawcy mogą być zmuszeni do spłaty pożyczki, jeśli nie są w stanie jej spłacić.
Oprócz tego zmniejszyła się liczba dostawców kredytów na rynku, podczas gdy niektóre unie kredytowe ograniczyły praktyki kredytowe.
Niemniej jednak, jeśli potrzebujesz pieniędzy, istnieją opcje, niektóre banki oferują korzystne oprocentowanie poszczególnych produktów.
Kiedyś było tak, że unie kredytowe wykorzystywałyby twoje oszczędności jako zabezpieczenie dla wszelkich pożyczek, które chcesz zaciągnąć. Teraz banki robią to samo.
W ubiegłym miesiącu ING Bank wprowadził nową ofertę, dzięki której klienci banku mogą korzystać z obniżonych stóp procentowych od kredytów, pod warunkiem, że zabezpieczą pożyczkę odpowiednimi depozytami.

Roczna stopa procentowa dla pożyczek zabezpieczonych gotówką zaczyna się od około 7,5%, co korzystnie wypada w porównaniu ze standardową stawką 10,5%, ponieważ równa się oszczędnościom wynoszącym około 25 EUR miesięcznie w przypadku pożyczki w wysokości 20 000 EUR w ciągu pięciu lat. lat lub 1 500 EUR w okresie trwania pożyczki.

W ramach tego programu konsumenci będą mogli pożyczać od 13 000 EUR do 75 000 EUR przez okres do 10 lat przy oszczędnościach w wysokości około 3 procent w typowej pożyczce osobistej, pod warunkiem, że pożyczona kwota jest mniejsza lub równa wartości depozytu .

Dla konsumentów korzyścią z nowej struktury pożyczek jest to, że umożliwia ona korzystanie z tańszych finansów – przy jednoczesnym utrzymaniu „funduszu na trudne dni”. Zwiększa także szanse, że będziesz w stanie zaciągnąć pożyczkę, ponieważ pożyczka nie będzie niezabezpieczona. Ważne jest jednak, abyś przeczytał mały wydruk, zanim zaangażujesz się w taką ofertę.
Jak sugeruje fraza „zabezpieczona gotówką”, bank umieści zastaw lub przydzieli obligację lub polisę na twoim rachunku depozytowym. Jeśli nie uda ci się spłacić pożyczki, bank będzie mógł wykorzystać twój depozyty do odzyskania pożyczki.
Ponadto może się okazać, że jeśli będziesz potrzebować dostępu do tego funduszu, może to być trudne.

Według rzecznika banku, wypłaty nie są dozwolone zgodnie z warunkami pożyczki. Mówi jednak, że „współpracowałby z każdym klientem, który potrzebowałby uzyskać dostęp do swoich funduszy w dowolnym momencie pożyczki. Może to obejmować uwolnienie nadwyżki funduszy po pewnym okresie spłaty „.

Innym sposobem szybkiego dostępu do funduszy – bez dotykania kwoty ryczałtowej – jest otwarcie konta „odsetkowego”. Na przykład, jeśli wpłacisz 50 000 € na konto z wyprzedzeniem, możesz odejść z 1 000€ w gotówce w ciągu 16 dni. Jednak ryzyko takiego podejścia polega na tym, że ryczałt może się pogorszyć w ujęciu realnym, jeśli inflacja zacznie się rozwijać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here