Rozwiązanie umowy o pracę

Zmiana miejsca pracy może być podyktowana różnymi względami. Najczęściej powodem zmiany zakładu, w którym będą wykonywane obowiązki zawodowe, jest wyższa płaca.

Drugą najczęstszą przyczyną wypowiedzenia umowy jest chęć poszerzenia własnych perspektyw i znalezienie nowych dróg rozwoju. Istnieją różne tryby rozwiązania kontraktu, na podstawie którego pomiędzy stronami powstał stosunek pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę – wzór można z powodzeniem znaleźć na wielu portalach specjalizujących się w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Warto nimi się posiłkować, bowiem przeważnie zawierają one wszelkie elementy przedmiotowo istotne, jakie musi spełniać wypowiedzenie, aby było zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy interesuje nas rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. W takim przypadku nie jest konieczne składanie wypowiedzenia, lecz wniosku o zakończenie umowy w takim trybie. Wtedy najczęściej osoba prowadząca zakład pracy zwołuje posiedzenie pojednawcze, w ramach którego ustalane są wszystkie szczegóły związane z pożegnaniem pracownika z zakładu. Przede wszystkim negocjuje się należną odprawę oraz inne świadczenia, jak również długość okresu wypowiedzenia.

Ważne jest, że w przypadku porozumienia stron można go kształtować w zasadzie dowolnie. Tym samym pracownik nie będzie obowiązany do świadczenia pracy w wspomnianym wyżej okresie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie tendencji odwrotnej – możliwe jest rozstanie się po dłuższym okresie czasu. W takiej jednak sytuacji wymagana jest obustronna zgoda wszystkich stron stosunku pracy.

Każdy pracodawca powinien pamiętać o kilku ważnych kwestiach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy z danym pracownikiem. Przede wszystkim powinien mu wydać świadectwo pracy. Niezwykle ważne jest, aby wszystkie ujawnione tam okoliczności odpowiadały prawdzie.

W innej sytuacji pracownik będzie musiał złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa pracy w terminie siedmiu dni od jego otrzymania. Jeżeli termin ten upłynie, sprostować świadectwo można jedynie za pośrednictwem powództwa skierowanego do sądu, gdzie stroną pozwaną jest zakład pracy. Ponadto pracodawca jest obowiązany wysłać w właściwym czasie formularz PIT-37. Obowiązek ten aktualizuje się w kolejnym roku podatkowym, w którym pracownik zakończył świadczenie pracy. Zaniedbanie tego obowiązku może rodzić poważne konsekwencje i sankcje publicznoprawne, dlatego warto dokonywać rozliczeń w rozsądnych terminach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here